De Rêverie voor bedrijven

De Rêverie maakt niet alleen prentenboeken maar stelt haar know-how en haar netwerk ook ten dienste van bedrijven. Hebt u een project dat zich specifiek op kinderen richt en dat past binnen de visie van de Rêverie neem dan zeker even contact op.

 

Tweetalig project voor DELA uitvaartverzekeringen met als opdracht het maken van een herinneringsboekje. Het was de specifieke wens van de klant om zo ver mogelijk van de cliché's te blijven en het moest voornamelijk een doe-boekje worden. De rêverie werkte het concept uit en verzorgde het drukwerk. Technische fiche: Softcover - Formaat 19.5x19.5cm - Aantal blz:20 - Tweetalig - Oplage 9000ex.


Openbare aanbesteding van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van het inrichtingsplan "de Merode" meer specifiek voor de "Poort Gerhagen. De opdracht bestond uit het ontwerpen van "de fluisteraar" een figuur die in het stiltegebied van Gerhagen woont. De opdrachtgever wenste een mystieke figuur die de kinderen uitnodigt om samen het bos , meer bepaald het stiltegebied, te verkennen. De figuur diende uitgewerkt te worden in een omgeving die zo dicht mogelijk het biotoop in het stiltegebied benaderde. Ook de bijhorende info borden hoorden bij de opdracht. Het "fluisterpad" is voorzien om geopend te worden in het voorjaar van 2015.

     
   
 
Copyright © 2014 - www.dereverie.be