Niet zomaar een uitgeverij!

De Rêverie zorgt dat er weer een volwaardige boekenkast op de kinderkamer verschijnt. Bij ons geen boeken die in de kast van papa of mama terecht komen of die omwille van de gadgets in de speelgoedtrommel belanden. Boeken van de rêverie moeten boeken zijn die prikkelen, boeken die de fantasie wakker maken en die helpen om die fantasie te ontwikkelen. Boeken die gerust bepoteld mogen worden en met verhalen die, zoals de oude sprookjes, meer dan één doel hebben. Boeken die de lezer niet neerslaan met een fantasiewereld van iemand anders, maar integendeel boeken die voldoende ruimte laten om zelf een stukje voor de invulling te zorgen.

Niet alleen aan de inhoud van het fonds worden eisen gesteld maar ook aan de manier waarop het zakelijk beheer wordt gevoerd. De realisatie van een boek is meer nog dan andere producten, de vrucht van teamwerk. Daarvan zijn we ons maar al te goed bewust. De Rêverie kiest daarom niet voor de traditionele aanpak van zakelijke relaties maar kiest voor partnerschap. De menselijke factor en het lange termijn denken krijgen een volwaardige plaats in het proces. Daarnaast spelen de kernwoorden respect, professionaliteit en kwaliteit een grote rol. Groeien doen we, maar alleen als we daartoe een voldoende stevige basis hebben en steeds met de principes van duurzaam ondernemen in het achterhoofd.

     
   
 
Copyright © 2014 - www.dereverie.be